Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với chúng tôi. Là một phần trong nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo điều kiện và làm cho trải nghiệm của bạn với Nền tảng thuê xe tự lái Izicar thân thiện và thú vị nhất có thể, chúng tôi có thể thu thập và sử dụng một số thông tin nhất định mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Chính sách Bảo mật này đề cập đến việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin mà IZICAR có thể thu thập trong quá trình bạn sử dụng ứng dụng.

Vui lòng xem toàn bộ chính sách để tìm hiểu các loại thông tin Người dùng mà Izicar thu thập, cách Izicar sử dụng thông tin Người dùng đó, thông tin Người dùng nào được tiết lộ và cho bên thứ ba nào và cách Izicar bảo vệ thông tin Người dùng của bạn.

Vui lòng kiểm tra lại định kỳ vì Chính sách Bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi quan trọng nào bằng cách xuất bản Chính sách quyền riêng tư mới trên Nền tảng của mình. Thông tin người dùng mà IziCar thu thập được sẽ tuân theo Chính sách Bảo mật có hiệu lực tại thời điểm thông tin được thu thập. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào bất cứ lúc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho Nền tảng IziCar. Chính sách Bảo mật này không áp dụng cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, trang web hoặc nền tảng nào được cung cấp bởi các bên thứ ba không liên kết trực tiếp với IziCar mà bạn có thể truy cập. IziCar không kiểm soát các chính sách bảo mật của các sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng, trang web hoặc nền tảng của bên thứ ba mà chúng tôi có thể cung cấp liên kết. Chúng tôi khuyến khích bạn tìm hiểu thêm về chính sách bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư trực tuyến của bên thứ ba trực tiếp từ các bên thứ ba đó, vì chính sách của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.

Bằng cách gửi thông tin của bạn cho chúng tôi và bằng cách sử dụng Nền tảng, IziCar sẽ cho rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với Thỏa thuận, bao gồm Chính sách bảo mật này, Điều khoản sử dụng IziCar và tất cả các quy tắc, chính sách IziCar hiện hành khác.

  1. Thông tin IziCar thu thập

(a) Thông tin cá nhân và thông tin không nhận dạng

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi sử dụng Nền tảng, chẳng hạn như khi đăng ký với tư cách là Người dùng. Điều này đề cập đến thông tin về bạn có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn (“Thông tin cá nhân”). Thông tin Cá nhân bao gồm, nhưng không giới hạn, tên đầy đủ, địa chỉ email của bạn và bất kỳ thông tin nào khác có thể được sử dụng để nhận dạng cá nhân bạn.

Chúng tôi cũng thu thập những thông tin khác mà bạn cung cấp như một phần của quá trình đăng ký và việc quản lý và cá nhân hóa tài khoản của bạn với chúng tôi mà không nhận dạng bạn (“Thông tin không nhận dạng”). Thông tin không nhận dạng bao gồm, nhưng không giới hạn, mã zip của bạn và các tùy chọn cá nhân. Một số Thông tin Không nhận dạng nhất định sẽ được coi là một phần của Thông tin Cá nhân của bạn nếu nó được kết hợp với các số nhận dạng khác (ví dụ: kết hợp mã zip với địa chỉ đường phố của bạn) theo cách cho phép bạn được nhận dạng. Nhưng những phần thông tin tương tự được coi là Thông tin không nhận dạng khi chúng được sử dụng một mình hoặc chỉ được kết hợp với thông tin không nhận dạng khác (ví dụ: chỉ giới tính của bạn ..).

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của bạn (trong một số trường hợp, cùng với Thông tin không nhận dạng của bạn) chủ yếu để cung cấp các tính năng và chức năng của Nền tảng, nhằm tạo điều kiện và hoàn thành các giao dịch giữa bạn và IziCar hoặc giữa bạn với Người dùng và / hoặc Nhà cung cấp khác và để giao tiếp với bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn để liên hệ với bạn bằng các bản tin, tài liệu tiếp thị hoặc quảng cáo và các thông tin khác mà bạn có thể quan tâm. Nếu bạn quyết định bất cứ lúc nào rằng bạn không còn muốn nhận những thông báo như vậy từ chúng tôi nữa, vui lòng làm theo hướng dẫn hủy đăng ký được cung cấp trong bất kỳ thông báo nào hoặc cập nhật thông tin tài khoản của bạn.

Chúng tôi cũng có thể kết hợp Thông tin cá nhân của bạn với Thông tin không nhận dạng và tổng hợp nó với thông tin được thu thập từ những Người dùng khác để cố gắng cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn, nhằm cải thiện chất lượng và giá trị của Nền tảng cũng như để phân tích và hiểu cách Nền tảng đã sử dụng.

(b) Dữ liệu sử dụng

Khi bạn truy cập Nền tảng, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt hoặc thiết bị của bạn có thể gửi bất cứ khi nào bạn truy cập trang web hoặc sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ trực tuyến tương tự. Thông tin do thiết bị của bạn gửi tự động được gọi là “Dữ liệu sử dụng”. Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như nhà sản xuất và kiểu thiết bị của bạn; Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn; địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của thiết bị (hoặc số nhận dạng thiết bị khác), loại trình duyệt và hệ điều hành; giới thiệu / thoát trang; dữ liệu dòng nhấp chuột; thời gian và ngày truy cập trang web, các trang hoặc khu vực của Nền tảng mà bạn truy cập, thời gian dành cho các trang đó và thông tin bạn tìm kiếm trên Nền tảng; và các số liệu thống kê khác.

Dữ liệu sử dụng cũng bao gồm dữ liệu vị trí địa lý. Nền tảng thu thập và sử dụng dữ liệu vị trí địa lý để cung cấp quyền truy cập vào các dịch vụ trong khu vực của bạn hoặc cung cấp các dịch vụ trong tương lai tại khu vực đó.

Chúng tôi sử dụng thông tin này để quản lý kỹ thuật của Nền tảng, bao gồm theo dõi và phân tích việc sử dụng Nền tảng, nhằm tăng cường chức năng và tính thân thiện với người dùng của Nền tảng cũng như để điều chỉnh Nền tảng phù hợp hơn với nhu cầu của Người dùng.

Dữ liệu sử dụng có thể không xác định hoặc nó có thể được liên kết với bạn. Bất cứ khi nào chúng tôi liên kết Dữ liệu sử dụng với Thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ coi đó là Thông tin cá nhân.

2. Thu thập thông tin

IziCar có thể sử dụng một số kỹ thuật và công nghệ khác nhau để thu thập Thông tin Cá nhân, Thông tin Không Định danh và Dữ liệu Sử dụng. Ví dụ: IziCar có thể sử dụng cookie, tệp nhật ký, ảnh gif, thẻ pixel, tập lệnh nhúng và / hoặc công nghệ khác được sử dụng để giám sát việc bạn sử dụng Nền tảng.

(a) Biểu mẫu

Chúng tôi yêu cầu một số thông tin nhất định từ bạn thông qua việc sử dụng các biểu mẫu khi bạn đăng ký với tư cách là Người dùng, hoàn thành hồ sơ Người dùng của bạn, bắt đầu giao dịch thông qua Nền tảng hoặc giao tiếp với chúng tôi hoặc Người dùng khác thông qua Nền tảng.

(b) Cookies

Như trên nhiều nền tảng trực tuyến, Nền tảng sử dụng cookie và các công nghệ khác để giúp chúng tôi hiểu phần nào của Nền tảng phổ biến hơn và người dùng dành bao nhiêu thời gian ở đó. Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi đến và lưu trữ trên thiết bị của bạn từ máy chủ của chúng tôi. Ví dụ: cookie có thể cho phép Người dùng nhập mật khẩu ít thường xuyên hơn hoặc ghi nhớ tùy chọn của Người dùng trong phiên trực tuyến.

Nền tảng sử dụng cookie để xác định xem Người dùng đã đăng nhập và đang hoạt động hay chưa, để phân biệt Người dùng này với Người dùng khác và cho các mục đích kinh doanh khác nhau. Nền tảng có thể bao gồm cookie của bên thứ nhất (tức là cookie gửi dữ liệu trực tiếp đến IziCar, bao gồm cookie được sử dụng để theo dõi, phân tích và quản lý Nền tảng). Nền tảng không bao gồm bất kỳ cookie nào của bên thứ ba (tức là cookie gửi dữ liệu đến các nhà thầu của chúng tôi để sử dụng cho mục đích thương mại của họ). Các cookie trên Nền tảng của chúng tôi không theo dõi hoạt động Internet trên các trang web khác nhau. Vì cookie hiện được sử dụng làm tiêu chuẩn ngành nên hầu hết các thiết bị đều tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể thay đổi cài đặt của thiết bị để từ chối chúng. Nếu bạn không muốn bật cookie, bạn có thể chọn tắt chúng; tuy nhiên, xin lưu ý rằng một số tính năng nhất định trên Nền tảng sẽ không khả dụng cho bạn khi cookie bị tắt.

(c) Dữ liệu sử dụng

Dữ liệu sử dụng được máy chủ và phần mềm của Nền tảng thu thập tự động. Ví dụ: vì Nền tảng tự động thu thập Dữ liệu sử dụng cho tất cả Người dùng truy cập Nền tảng, phiên trang web của bạn sẽ được theo dõi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể thu thập và sử dụng dữ liệu kỹ thuật và thông tin liên quan, bao gồm thông tin kỹ thuật về thiết bị, hệ thống và phần mềm ứng dụng cũng như thiết bị ngoại vi của bạn, để duy trì và hỗ trợ Nền tảng nói chung.

Ngoài ra, trong một số thông báo email của chúng tôi, IziCar có thể sử dụng “URL nhấp qua” được liên kết với nội dung trên Nền tảng. Khi Người dùng nhấp vào một trong các URL này, Người dùng sẽ đi qua máy chủ của chúng tôi trước khi đến trang Web đích. IziCar theo dõi dữ liệu nhấp qua này để giúp chúng tôi xác định sự quan tâm của Người dùng đối với một số chủ đề nhất định và đo lường hiệu quả của các giao tiếp Người dùng này. Bạn có thể tránh bị theo dõi theo cách này bằng cách không nhấp vào liên kết văn bản

Cuối cùng, chúng tôi có thể sử dụng thẻ gif hoặc thẻ pixel rõ ràng, là những hình ảnh đồ họa nhỏ, để: (i) cho chúng tôi biết những phần nào của Người dùng nền tảng đã truy cập, (ii) để đo lường hiệu quả của bất kỳ tìm kiếm nào mà Người dùng thực hiện, và (iii) cho phép chúng tôi gửi email ở định dạng mà Người dùng có thể đọc và cho chúng tôi biết liệu những email đó đã được mở hay chưa để đảm bảo rằng chúng tôi đang gửi những thông điệp mà Người dùng quan tâm.

3.Sử dụng và Chia sẻ Thông tin bằng IziCar

Thông tin Người dùng mà IziCar thu thập có thể được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi và được sử dụng cho mục đích kinh doanh, bao gồm cả mục đích tiếp thị và quảng cáo, để phân tích thống kê về hành vi của Người dùng, để phát triển sản phẩm, để cải tiến nội dung hoặc để tùy chỉnh nội dung và bố cục của Nền tảng. Ngoài ra, đôi khi, IziCar sẽ gửi email cho bạn về Nền tảng hoặc các sản phẩm của bên thứ ba. Nếu bạn không muốn nhận email từ chúng tôi, hãy truy cập liên kết “Chọn không tham gia” hoặc “Hủy đăng ký” ở cuối bất kỳ email nào của IziCar để xóa chính bạn khỏi việc tiếp tục nhận các email như vậy.

Chính sách của IziCar là không chia sẻ thông tin Người dùng mà nó thu thập được với các bên thứ ba ngoài những trường hợp được chỉ định bên dưới hoặc khi Người dùng đồng ý rõ ràng với việc chúng tôi chia sẻ thông tin nhất định với bên thứ ba. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin Người dùng với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

(a) Đối tác kinh doanh và nhà cung cấp

Chúng tôi có thể thuê các công ty và cá nhân bên thứ ba cho bất kỳ việc nào sau đây: để tạo điều kiện thuận lợi cho Nền tảng; để thay mặt chúng tôi cung cấp Nền tảng hoặc các phần của Nền tảng; để thực hiện các dịch vụ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, dịch vụ bảo trì, quản lý cơ sở dữ liệu, hoàn thiện, phân tích trang web và cải tiến các tính năng hoặc chức năng; hoặc để hỗ trợ chúng tôi phân tích cách Nền tảng đang được sử dụng.

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể tránh để IziCar chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh và nhà cung cấp của họ bằng cách không cấp cho IziCar quyền chia sẻ thông tin của bạn. Việc không cấp cho IziCar quyền chia sẻ thông tin của bạn với các đối tác kinh doanh hoặc nhà cung cấp của họ có thể hạn chế quyền truy cập của bạn vào các dịch vụ của họ thông qua Nền tảng.

(b) Khuyến mại

Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp các chương trình khuyến mãi thông qua Nền tảng yêu cầu đăng ký riêng. Bằng cách tham gia vào chương trình khuyến mãi như vậy, bạn đồng ý với các quy tắc chính thức cho chương trình khuyến mại, các quy tắc này có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định. Thông tin được thu thập liên quan đến chương trình khuyến mại sẽ được sử dụng nhất quán với các quy tắc chính thức của chương trình khuyến mại và Chính sách quyền riêng tư này.

(c) Chuyển giao kinh doanh

Khi chúng tôi tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh của mình, chúng tôi có thể mua, bán hoặc chia sẻ tài sản liên quan đến, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại, tổ chức lại, bán tài sản hoặc phá sản. Trong các giao dịch như vậy, thông tin về Người dùng thường là tài sản kinh doanh được chuyển giao. Trong trường hợp có được bản thân IziCar hoặc về cơ bản là tất cả tài sản của IziCar, thông tin về Người dùng của chúng tôi có thể là một trong những tài sản được chuyển giao.

(d) Tuân thủ luật pháp và bảo vệ IziCar và những người khác

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin Người dùng khi chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, việc phát hành đó là phù hợp: tuân thủ luật pháp, bao gồm nhưng không giới hạn, theo trát đòi hầu tòa được gửi trên IziCar; để thực thi hoặc áp dụng Thỏa thuận, bao gồm Điều khoản và Điều kiện IziCar và các thỏa thuận, quy tắc và chính sách hiện hành khác; để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của IziCar, Người dùng của chúng tôi hoặc những người khác; hoặc để ngăn chặn hoạt động mà chúng tôi tin rằng, theo quyết định riêng của chúng tôi, có thể là bất hợp pháp, phi đạo đức hoặc có thể bị kiện về mặt pháp lý (bao gồm cả việc trao đổi thông tin Người dùng với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ chống gian lận).

(e) Tổng hợp Thông tin Sử dụng Trang web

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin Người dùng tổng hợp (mà không tiết lộ bất kỳ Thông tin cá nhân nào về bạn) cho các nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác để quảng bá hoặc mô tả việc sử dụng Nền tảng.

4. Thay đổi hoặc xóa thông tin của bạn

Tất cả Người dùng đã tạo tài khoản trên Nền tảng có thể xem xét, cập nhật, sửa hoặc xóa Thông tin cá nhân trong hồ sơ đăng ký của họ bằng cách liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn xóa hoàn toàn tất cả thông tin như vậy, thì tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa. Chúng tôi có thể giữ lại một bản sao lưu trữ của hồ sơ của bạn theo yêu cầu của pháp luật hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp.

5. Nhận Thông báo và Chọn không tham gia

Nếu bạn không muốn nhận các e-mail tiếp thị hoặc quảng cáo từ chúng tôi mà có thể liên quan, chẳng hạn như sản phẩm hoặc dịch vụ hoặc dịch vụ mới, bạn có thể chọn không nhận các thông báo này bằng cách viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ support@IziCar.vn hoặc bằng cách sử dụng cơ chế chọn không tham gia có trong email, nếu có. Sau khi bạn chọn không tham gia, xin lưu ý rằng chúng tôi có thể tiếp tục liên hệ với bạn bằng email hoặc thư bưu điện hoặc các phương tiện khác cho mục đích quản trị hoặc thông tin, bao gồm, nhưng không giới hạn, các thông báo tiếp theo liên quan đến việc quản lý tài khoản của bạn; bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tính năng hoặc chức năng nào mà bạn đã đăng ký hoặc đăng ký sử dụng một cách chắc chắn; hàng hóa, dịch vụ hoặc sản phẩm bạn đã đặt hàng; hoặc các giao dịch khác mà bạn đã thực hiện trên Nền tảng.

6. Bảo mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp hành chính, vật lý và điện tử được thiết kế để bảo vệ thông tin của bạn khỏi bị truy cập trái phép. Ví dụ: chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý về mặt thương mại như mã hóa và tường lửa để bảo vệ thông tin Người dùng.

Xin lưu ý rằng không có hệ thống bảo mật nào là không thể phá vỡ. Theo đó, chúng tôi không đảm bảo tính bảo mật của cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cũng như thông tin bạn cung cấp sẽ không bị chặn khi được truyền cho chúng tôi qua Internet hoặc mạng khác. Bất kỳ thông tin nào bạn truyền đến IziCar, bạn tự chịu rủi ro. Chúng tôi sẽ thực hiện bất kỳ tiết lộ nào được yêu cầu hợp pháp về bất kỳ vi phạm nào đối với an ninh, tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của “dữ liệu cá nhân” được lưu trữ điện tử không được mã hóa của bạn (như được định nghĩa trong các quy chế hiện hành về thông báo vi phạm bảo mật) cho bạn qua email hoặc đăng dễ thấy qua Nền tảng thời gian thích hợp nhất có thể và không có sự chậm trễ bất hợp lý, phù hợp với (i) nhu cầu hợp pháp của cơ quan thực thi pháp luật hoặc (ii) bất kỳ biện pháp nào cần thiết để xác định phạm vi vi phạm và khôi phục tính toàn vẹn hợp lý của hệ thống dữ liệu.

7. Quyền riêng tư của trẻ em

Chúng tôi cam kết bảo đảm riêng tư của trẻ em. Như đã nêu trong Điều khoản sử dụng, Người dùng phải từ mười tám (18) tuổi trở lên để truy cập và sử dụng Nền tảng. Bằng cách sử dụng Nền tảng, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn đáp ứng các yêu cầu về độ tuổi đã nêu ở trên và bạn đồng ý và đồng ý tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận. Nếu IziCar tin rằng bạn dưới mười tám tuổi hoặc bạn chưa đủ tuổi để đồng ý và bị ràng buộc về mặt pháp lý bởi Thỏa thuận, IziCar có thể, tùy theo quyết định của mình bất cứ lúc nào và có hoặc không cần thông báo: ( i) chấm dứt quyền truy cập hoặc sử dụng Nền tảng của bạn (hoặc bất kỳ phần, khía cạnh hoặc tính năng nào của chúng), hoặc (ii) xóa bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào mà bạn đã đăng thông qua Nền tảng.

8. Liên hệ với chúng tôi

Email: support@izicar.vn

Hotline: 1900 636 938

 

IziCar

Tác giả: IziCar IziCar là 1 ứng dụng công nghệ cho thuê xe tự lái hoàn toàn tự động, đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Thương hiệu IziCar được ra đời với sứ mệnh mang tới cho khách hàng 1 sự lựa chọn di chuyển hoàn toàn chủ động, không phiền hà rắc rối với các thủ tục như hiện có trên thị trường.

Trả lời

Đóng menu