IziCar – Câu chuyện về App ứng dụng chuyên thuê xe tự lái đầu tiên tại Việt Nam

Ứng dụng thuê xe tự lái IziCar – App đầu tiên tại Việt Nam

Xuất phát từ nhu cầu thị trường – xu hướng chuyển đổi số

Ứng dụng phục vụ người Việt nhưng đầu đủ tính năng, thiết kế tối ưu, hiện đại

Nhập từ Canada

Trả lời

Đóng menu